Letselschade

Letselschade is de schade tengevolge van verwonding door een ongeval. Deze schade bestaat uit materiële schade, zoals inkomensderving, en immateriële schade.
Overlijdensschade

De onderhoudsschade welke bepaalde – in de wet genoemde – nabestaanden kunnen vorderen in verband met het overlijden van iemand, wordt overlijdensschade genoemd.
Schadevergoeding

Uitgangspunt van de schadevergoeding is, dat het slachtoffer materieel zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de situatie, zoals deze ongeval weggedacht zou zijn geweest.
Smartengeld

Smartengeld is een financiële tegemoetkoming voor geleden immateriële schade welke door het ongeval wordt geleden.
Letselschade van zelfstandigen en uitzendkrachten, door een ongeluk op het werk

In de huidige tijd van voorzichtig economisch herstel, handelen veel werkgevers voorzichtig. Wanneer er extra werk is, is een werkgever momenteel vaak niet op zoek naar een werknemer die hem in vaste diens komt versterken, maar vaak wordt er eerst gezocht naar tijdelijke arbeidskrachten, uitzendkrachten of zzp’ers, in feite een duidelijk teken van de flexibilisering […]