Woordenboek

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht, waarmee wordt bedoeld dat een veroorzaker is gehouden de schade van het slachtoffer te voldoen. Het begrip aansprakelijkheid is ruimer dan het begrip “schuld”.
Letselschade

Letselschade is de schade tengevolge van verwonding door een ongeval. Deze schade bestaat uit materiële schade, zoals inkomensderving, en immateriële schade.
Overlijdensschade

De onderhoudsschade welke bepaalde – in de wet genoemde – nabestaanden kunnen vorderen in verband met het overlijden van iemand, wordt overlijdensschade genoemd.
Schadevergoeding

Uitgangspunt van de schadevergoeding is, dat het slachtoffer materieel zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de situatie, zoals deze ongeval weggedacht zou zijn geweest.
Smartengeld

Smartengeld is een financiële tegemoetkoming voor geleden immateriële schade welke door het ongeval wordt geleden.