Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht, waarmee wordt bedoeld dat een veroorzaker is gehouden de schade van het slachtoffer te voldoen. Het begrip aansprakelijkheid is ruimer dan het begrip “schuld”.