Letselschade

Letselschade is de schade tengevolge van verwonding door een ongeval. Deze schade bestaat uit materiële schade, zoals inkomensderving, en immateriële schade.