Smartengeld

Smartengeld is een financiële tegemoetkoming voor geleden immateriële schade welke door het ongeval wordt geleden.